Práce
Vizuální styl

Praha 10, soutěž
image-praha10_prezentace_1.png
image-praha10_prezentace_2.png
image-praha10_prezentace_3.png
image-praha10_prezentace_4.png
image-praha10_prezentace_5.png
image-praha10_prezentace_6.png
image-praha10_prezentace_7.png
image-praha10_prezentace_8.png
image-praha10_prezentace_9.png
image-praha10_prezentace_10.png
image-praha10_prezentace_11.png
image-praha10_prezentace_12.png
image-praha10_prezentace_13.png
image-praha10_prezentace_14.png
image-praha10_prezentace_15.png
image-praha10_prezentace_16.png
image-praha10_prezentace_17.png
image-praha10_prezentace_18.png

Chceme, aby identita Prahy 10 byla pestrá.
Chceme, aby identita byla dobře rozpoznatelná.
Chceme, aby identita Prahy 10 byla hravá.
Chceme, aby barva Prahy 10 a celá vizuální identita byla odvážná, svérázná i lehce kontroverzní.
Chceme, aby identita byla moderní a současná.


Práci na vizuálním stylu Prahy 10 jsme založili na jednoduchém a výrazném motivu deseti bodů, které ve své kompozici tvoří číslovku 10. Zároveň jsme na podporu značky zvolili slogan „deset bodů z deseti“ jako nejvyšší možné pozitivní hodnocení. Tento motiv jako motto rozehráváme na dalších aplikacích. Motiv bodu (kruhu) jako možného nejjednoduššího symbolu se stává vizuální identitou.


V návrhu četnost bodů představuje rozsáhlost jedné z největších pražských čtvrtí. Skladba bodů v číslovce 10 nabízí variabilní použití v mnoha tvarových i barevných kompozicích. Tyto kompozice prezentujeme na dalších odvozených značkách subjektů, jako je například Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci. V návrhu se pak uplatňují ve všech navržených grafických výstupech. Variabilita návrhu umožňuje jednoduše aplikovat tyto prvky do animace nebo do on-line prostředí, což je v současnosti nezbytným předpokladem. Práce s velikostí, barvou a kompozicí je pro budoucí fungování v rámci úřadu snadno rozpracovatelná.


V rámci rešerše identit dalších městských částí Prahy, jsme došli k závěru, že barva Prahy 10 by měla mít výrazný odstín. Barevná škála návrhu obsahuje další doplňkové barvy, ale doporučujeme v rámci přehlednosti a snadné rozpoznatelnosti pracovat hlavně s odstínem fialové. Tato barva je vhodná jak pro tiskové, tak pro digitální prostředí. Pro logotyp bylo použito písmo BC Novatica.Klient: Městská část Praha 10 ve spolupráci s Czech Design
Autorský tým: Klára Kvízová, Matyáš Bartoň, David Šrot
Spolupráce se stážisty ze Scholastiky, obor grafika: Lucie Kudrnová, Ondřej Musil
Písmo: BC Novatica
Soutěž, nerealizováno
2024