Klára Kvízová Graphics

Spolupráce
Image - 00_0642cb.small.jpg

Během doby jsem spolupracovala s mnoha skvělými lidmi. Poděkování patří Petru Krejzkovi, se kterým jsem založila Živel a ReDesign. Dále to byli Ivan Adamovič, Olga Benešová, Tomáš Brousil, Petr Bosák, Anežka Ciglerová, Michael Ehrlich, Noro Gárfik, Martin Groch, Emily Hillová, Adam Holý, Jiří Hroník, Tomáš Hříbek, Robert Jansa, Mariana Jirátová, Václav Jirásek, Zuzanna Jura, Ondřej Kahánek, Iva Knobloch, Petr Knobloch, Jan Košátko, Michaela Kukovičová, Cindy Kutíková, Magdaléna Lindaurová, Petr Malý, Hana Máková, Jiří Mocek, Michal Nanoru, Robert V. Novák, Jana Opatrná, Oto Palán, Radim Peško, Marek Pistora, Kristýna Pochobradská, Vladimír Strejček, Martin Svoboda, Tereza Šerá, Zdeněk Trinkewitz, Karolína Vránková, Alan Záruba, Ondřej Císler a určitě další, kterým mávám a děkuji.

V současnosti spolupracuji s Matyášem Bartoňem a Davidem Šrotem. Na mých webových stránkách jsem spolupracovala s Karolínou Vránkovou (texty) a Radkem Ziglerem (web kód).