Práce

Pražské jaro
image-01.jpg
image-022.jpg
image-02png.png
image-03.png
image-04.png
image-05.jpg
image-06.png
image-08.jpg
image-09.jpg
image-10.jpg
image-11.jpg
image-12.png
image-13.jpg
image-13a.jpg
image-14.png
image-15.jpg
image-16.png
image-17.png
image-18.png
image-19.png
image-20.png
image-21.png
image-23.jpg
image-22.jpg

Na počátku konceptu stojí představa hudby přenesené do podoby abstraktní vizuální emoce. Jako spolutvůrkyni vizuálu jsme si vybrali Pavlu Nešverovou, která v roce 2013 absolvovala u profesora Rostislava Vaňka na UMPRUM s projektem Suita Animata. V něm přesvědčivě ukázala, že lze vnímání hudby vyjádřit i obrazem.

Touto cestou jsme šli i my. Pomocí systému grafických prvků jsme nejprve vytvořili vzorník jednotlivých hudebních nástrojů, včetně tónové barevné škály – inspirovaly nás avantgardní umělci inklinující k hudební abstrakci (orfismus, kinetismus, Kupka, Pešánek). Z grafických symbolů jsme pak tvořili vizuální kompozice paralelní k těm hudebním. Vzhledem k tomu, že festival se spojuje s obdobím jara, nechali jsme vizuál rozehrát živou barevností a vytvořili jsme jakési „koncerty pro oko“.

U ročníku 2014 jsou kompozice podloženy základní bílou barvou. Kombinovali jsme je s černobílými fotografiemi interpretů a modrou barvou písma. Logo se drží korporátní barevnosti Pražského jara – modré a bílé. Další ročníky festivalu, které jsme dělali jsou v různých odstínech modré barvy.

Artwork: Pavla Nešverová
Spolupráce: Anežka Ciglerová, Petr Krejzek, Martin Groch, Jan Horčík,
Jan Košátko, Barbora Klimszová, ReDesign
Písmo: Gletscher, F Grotesk
Klient: Pražské Jaro ops.
2013