Práce

Pavel Mára: Fotografie
image-mara02-min.png
image-mara03-min.png
image-mara05-min.png
image-mara04-min.png
image-mara07-min.png
image-mara06-min.png
image-mara09-min.png
image-mara08-min.png
image-mara10-min.png
image-mara11-min.png
image-mara13-min.png
image-mara12-min.png

Co může být výsledkem práce, která trvá téměř tři roky? Buď se vám projekt vymkne z rukou, zapomenete, kde a kdy jste komu co slíbili, nebo máte čas a odstup věc pořádně dodělat. V tomto případě platilo obojí – stále znovu jsme dohledávali ty správné dokumenty, korektury či fotky. A také jsme knihu precizovali a dotahovali do detailů – tohle jsme snad ještě nezažili, ač máme sami hodně vysoké nároky. Autor, fotograf Pavel Mára, však svou mírou pečlivosti překonal všechna očekávání.

Kniha měla několik vývojových fází, časem jsme ale upustili téměř od všeho, co se dá nazvat „designem“. Zůstaly tak fotky ve formátu na striktně drženém gridu, poskládané jedna za druhou, až vznikají z jednotlivých cyklů krátké barevné či černobílé mini booklety. Celkový dojem fází umocňuje pět výklopů, které ukazují autorovy triptychy vedle sebe. Každý z cyklů je uveden malými ikonami, které dávají čtenáři možnost vidět celý soubor vedle sebe. Jako nejpestřejší barvu jsme si povolili šedivou – Pantone Cool Gray 9, což byl nečekaný oříšek pro tiskaře.

Kniha je v bílé plátěné pevné vazbě, ve dvou provedeních knihařsky zpracovaného dodatku, kde je autor a název knihy. Ražba na titulu má neuvěřitelných 21 x 27 cm, v ní je vlepená fotka stejné velikosti.

Koncept: Martin Groch, Klára Kvízová, Petr Krejzek, ReDesign
Fotografie: Pavel Mára
Příprava fotografíí do tisku: Radek Typovský, studio Marvil
Knihařské zpracování označení knihy: Jan Činčera, studio Činčera
Písmo: Trivia Slab
Papír: Garda Pat 1,3 Kiara
Tisk: 7 barev, CMYK + 2 přímé, Indigoprint Praha
Vydalo: Mara, ve spolupráci s vydavatelstvím Kant
Foto publikace na web: Oto Palán
2015