Práce

Ernst Mach Workshops
image-ernsmach332.png
image-ernsmach27.png
image-ernsmach244.png
image-ernsmach464.png
image-ernsmach5.png
image-ernsmach6.png
image-ernsmach7.png
image-ernsmach8.png
image-ernsmach987.png
image-ernsmach10.png

Série typografických plakátů Ernst Mach Workshop. Akci pořádala Adademie věd a Filosofický institut. Graficky jednoduché, velké písmeno vychází z nejdůležitějšího slova v názvu přednášky.

Klient: Tomáš Hříbek, AVU
Písmo: Suisse BP, Berhold Akzidez Grotesk
2013 – 2015