Práce

Anti-Natalism Under Fire
image-anti-natalism.png
image-anti-natalism2.png
image-anti-natalism3.png
image-anti-natalism4.png

Plakát na cyklus přednšek Anti-natalism Under Fire byl zajímavou zkušeností jak obrazně ztvárnit kontroverzní téma. Námět samotné konference vzbudil velkou pozornost, zvláště svou rigorózní argumentací proti plození dětí. Jednodenní mezinárodní konference byla za přítomnosti autora a všestranně zkoumala tuto kontroverzní tezi a její předpoklady a důsledky. Původně měl být motiv plakátu založen na provokativní fotce milenců, nakonec zvítězil motiv černé postele a uschlých větví, které mají freudovsky naladit na téma.

Klient: Ústav práva, Filosofcký ústav AV ČR
Písmo: Topol, Baskerville Pro
2018