Práce

TUL soutěž
image-obr1.png
image-obr12.png
image-obr3.png
image-obr32.png
image-obr5.png
image-obr6.png
image-obr14.png
image-obr15.png
image-obr111.png
image-obr16.png
image-obr1166.png
image-obr1162.png
image-obr1163.png
image-obr1164.png
image-obr1165.png
image-obr24.png
image-obr117.png
image-obr112.png
image-obr110.png
image-obr1153.png
image-obr19.png
image-obr11391.png
image-_kub8239.jpg

Dobře zaměřená budoucnost
Doba je složitá – tak proč si ji nezjednodušit? Problémy jsou komplexní – pojďme je rozdělit, změřit, vyřešit. K tomu slouží kvalitní vzdělání, zejména to technické. A z toho vychází náš koncept nové vizuální identity TUL, který jsme nazvali dobře zaměřená budoucnost.

Symbolem je úsečka. Přesná, ohraničená, měřitelná, srozumitelná. Symbolizuje důvěru v dobrá řešení, (techno) optimisimus, jistotu do nejisté doby. Samozřejmě, tušíme, že svět zredukovaný na čísla a úsečky by byl trochu nudný, proto si s ní pohráváme, zkracujeme a prodlužujeme, umisťujeme na barevné pozadí – vzdělání na TUL, to je taky fantazie, vynálezy, aha efekt a radost z poznání.

Symbol úsečky jsme doplnili autorskou abecedou. Je technická, geometrická, přesná, strojová. Ale taky trochu připomíná estetiku starých skript a fantastický mašinismus Sialu.

Ještěd už ne. Po jistém váhání jsme se vzdali slavného vysílače a ve vizuální identitě jsme ho nevyužili. Ale obrazy z téhle slavné éry Liberce nás stejně ovlivnily: jsou to právě skripta s barevnou obálkou, Ještěd vysílač a Ještěd obchodní dům s oranžovou fasádou, architekti v roláku, strojní inženýři a jejich textilní stroje. Na dobových fotografiích hledí do budoucnosti bezstarostně, s optimismem, možná s naivitou.

Pohled nových libereckých studentů je poučenější, doba je složitá a je čeká řešení komplexních civilizačních problémů. Na TUL se jim dostane odpovídající přípravy – jejich budoucnost je dobře zaměřená.

V prezentaci je použité autorské písmo TUL v řezu Bold. V případě zpracování zakázky, by se rozšířila titulková rodina písem na další dva řezy (Light a Regular) s výhradní licencí pro používání celou univerzitou. Vedle hlavního písma TUL Bold by bylo použito doplňkové systémové písmo (Acumin nebo Arial — pod licencemi Adobe Typekit, nebo free to use). Protože je písmo kmenovou součástí identity, navrhujeme použít část rozpočtu z celkové hodnoty zakázky na dopracování všech tří řezů. Výše částky bude v případě realizace včas upřesněna.


Klient: TUL v Liberci, ve spolupráci s Czech Design
Autorský tým: Klára Kvízová, Jakub Novotný, Matyáš Bartoň
Spolupráce: Karolína Vránková (texty), Tereza Boturová (video)
Soutěž, nerealizováno
2021