Práce

PHAP
image-phap.png
image-phap2.png
image-phap3.png
image-phap4.png
image-phap5.png
image-phap6.png
image-phap7.png
image-phap8.png
image-phap956.png
image-phap10kopie.jpg
image-phap11kopie.jpg
image-phap12kopie.jpg
image-phap13kopie.jpg
image-phap14kopie.jpg
image-phap15kopie.jpg
image-phap16.png
image-phap17.png
image-phap18.png
image-phap19.png
image-phap21.png
image-phap20.png
image-phap22.png

Značka architektonické kanceláře Pavla Hniličky měla jasný vývoj. Za novým logem stála změna názvu. Kancelář chtěla, aby ze jména firmy bylo více patrné, že se zabývají nejen architekturou ale rovnocenně i urbanismem. Název tedy padl na Pavel Hnilička Architects+Planners. Snažili jsme se vyjádřit jejich nový název také volbou fontu, pracovali jsme s čtyřmi druhy písma, které v kresbě vycházejí z písma Helvetica. Adepti na výběr byli např. New Rail Alphabet, Neue Haas Unica, Favorit Pro, Everett a Suisse Int’l, který nakonec zvítězil.

Značka i navržená zkratka je koncipována na osu. Právě osově stavěná značka celého názvu vypadá dobře na webu a tiskovinách, zkratka PHAP je pak aplikována na sociálních sítích, nebo ve faviconu. Nová grafická identita je z velké části vytvořená pomocí jednoho řezu písma. Ve firemních tiskovinách se objevuje řez Bold. Webové stránky používají jeden řez písma Book a diferenciaci jsme řešili pomocí velikostí versálek a minusek a přidáním barvy, v tomto případě tedy spíše „nebarvy“ – šedé.

Minimalistický web slouží jako neutrální pozadí k prezentaci projektů, dává prostor také autorským textům a rozhovorům, protože ateliér se zaměřuje rovněž na teorii. Design zůstává v pozadí, mluví práce atelieru.

Klient: Pavel Hnilička Architects+Planners s.r.o.
Písmo: Suisse Int’l
2020